Bestuur

Het bestuur van muziekvereniging “Nieuw Leven” bestaat uit

Voorzitter: Marga Habben Jansen
Secretaris: Ko droogers
Penningmeester: Jenny Nap

Contact opnemen met het bestuur kan via bestuur@nieuwlevenkamerik.nl.