Bestuur

Het bestuur van muziekvereniging “Nieuw Leven” bestaat uit

Voorzitter: Ko Droogers
Secretaris: vacant
Penningmeester: Jenny Nap

Contact opnemen met het bestuur kan via bestuur@nieuwlevenkamerik.nl.